Lập kế hoạch ngân sách

1. Mô tả nghiệp vụ

Nghiệp vụ lập kế hoạch ngân sách bao gồm có các hoạt động sau:
 1. Kế toán lập kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận
 2. Kế toán tập hợp các hóa đơn, chứng từ chi thực tế
 3. Cho phép kế toán xem báo cáo tình hình thực hiện ngân sách

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Lập dự toán ngân sách:
1. Vào phân hệ Ngân sách, tab Kế hoạch ngân sách, nhấn Thêm kế hoạch.


2. Chọn Năm muốn lập dự toán ngân sách:

 • Chọn lập kế hoạch ngân sách theo tháng hoặc theo quý.
 • Tích chọn Kế hoạch ngân sách chi tiết theo đơn vị nếu doanh nghiệp có nhu cầu Lập kế hoạch ngân sách chi tiết theo từng đơn vị.
 • Lựa chọn Phòng ban lập kế hoạch ngân sách.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Chương trình sẽ tự động lấy lên các khoản mục Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận đã được khai báo trên chương trình. Tại đây người dùng thực hiện thiết lập kế hoạch ngân sách cho từng khoản mục Doanh thu, chi phí, lợi nhuận:

 • Người dùng có thể thực hiện khai báo thêm các chỉ tiêu Doanh thu/Chi phí/Lợi nhuận:

 • Thực hiện thêm chỉ tiêu doanh thu:

Xem hướng dẫn chi tiết việc khai báo tài khoản doanh thu tại đây.

 • Thực hiện thêm chỉ tiêu chi phí, tích chọn các chỉ tiêu muốn thêm vào kế hoạch ngân sách sau đó nhấn Đồng ý:

Xem hướng dẫn chi tiết việc khai báo khoản mục chi phí tại đây.

 • Thực hiện thêm chỉ tiêu lợi nhuận: Thiết lập công thức tính toán cho từng chỉ tiêu lợi nhuận được thêm vào kế hoạch ngân sách:

Bước 2: Tập hợp các hóa đơn chứng từ chi thực tế phát sinh
Khi nhập chứng từ cần chọn thông tin về Khoản mục chi phí đã khai báo.

 • Vào phân hệ Tiền mặt\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.
 • Nhập các thông tin cần thiết trên phiếu chi, sau đó chọn khoản mục chi phí tương ứng tại cột Khoản mục CP.
 • Nhấn Cất.

Bước 3: Xem báo cáo về ngân sách
Xem tại đây

 

 

Cập nhật 07/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA

Để lại bình luận

icon messenger